Можливості

Зручність, оперативність, ефективність та автоматизація з PawnShop.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТА

PawnShop дозволяє систематизувати документообіг у ломбарді, а також скоротити час оформлення клієнта до декількох хвилин.

Висока швидкість обслуговування досягається завдяки зручному інтерфейсу користувача з максимальною автоматизацією введення параметрів договору:

СИСТЕМА ДОКУМЕНТІВ

Реалізована система документів призначена для формування первинної документації під час роботи з клієнтом (договір, касові ордери та інше). При зміні законодавства чи особистому бажанні існує можливість коригувати існуючі та додавати нові шаблони документів, які відповідають вимогам Вашого підприємства. Документи формуються у текстовому форматі, котрий відкривається програмами OpenOffice Writer, MS Word.

Організація роботи з документами дозволяє:

Самостійно додавати та редагувати шаблони документів

Друкувати документи на бланках компанії

Автоматичне формування документів при проведенні операції

Широкий спектр действий, который пользователь может производить с документами, не содержитугрозы для сохранности или безопасности информации, поскольку в настройках предусмотрена возможность разграничить пользователей в правах в отношении отдельных документов.

Багатий спектр дій, який користувач може робити з документами, не містить загрози для збереження або безпеки інформації, оскільки в налаштуваннях передбачено можливість розмежувати користувачів у доступі щодо окремих документів.

Організація роботи з документами дозволяє:

Операція погашення

Відправка на реалізацію

Закриття договору

Друк касової книги

Укладання договору

operationCreated with Sketch.

Операція збільшення позики

realizationCreated with Sketch.

Реалізація

closeCreated with Sketch.

Формування прибуткового та видаткового касового ордера

printCreated with Sketch.

Дисконтна програма

Отримуйте оперативну статистику щодо кожного клієнта та застосовуйте індивідуальні умови кредитування для ваших клієнтів.

Сповіщення клієнтів

Повідомляйте про наближення закінчення терміну договору та суму оплати. PawnShop відправить sms і піклується про кожного клієнта.

Реалізація

КОНТРОЛЬ ТА БЕЗПЕКА ДАНИХ

Найважливішою перевагою автоматизації ломбарду є реалізована система контролю та управління.

Система розмежування прав користувача дозволяє реалізувати кілька рівнів доступу до функцій програми та інформації ломбарду.

В рамках роботи програми для автоматизації ломбарду існують дві групи користувачів:

"МЕНЕДЖЕР"

привілейовані користувачі, яким доступні всі функції та звіти

Ежедневно производится обязательное создание резервной копии базы данных, что обеспечивает их сохранность. Последнее не только позволяет экономить время сотрудников на восстановление утерянных данных, но и поддерживает репутацию Вашего предприятия как надежного.

"ОПЕРАТОР"

користувачі з доступом до функцій та звітів, необхідних для роботи з клієнтом

Реализованная система безопасности позволяет Вам осуществлять полный и оперативный контроль работы сотрудников предприятия, включая филиалы, надежно хранить и охранять свою информацию и информацию клиентов, которая, учитывая специфику деятельности Вашего предприятия, может носить конфиденциальный характер, в сжатые сроки формировать отчетность и аналитику о состоянии предприятия, как для внутреннего, так и внешнего пользования.

Щодня проводиться обов'язкове створення резервної копії бази даних, що забезпечує їх безпеку. Останнє не тільки дозволяє заощаджувати час співробітників на відновлення втрачених даних, а й підтримує репутацію Вашого підприємства як надійного.

Реалізована система безпеки дозволяє Вам здійснювати повний та оперативний контроль роботи співробітників підприємства, включаючи філії, надійно зберігати та охороняти свою інформацію та інформацію клієнтів, яка, враховуючи специфіку діяльності Вашого підприємства, може мати конфіденційний характер, у стислий термін формувати звітність та аналітику про стан підприємства як для внутрішнього, так і зовнішнього користування.

ЗВІТНІСТЬ ТА АНАЛІТИКА

PawnShop є незамінним помічником у підготовці звітності та аналітиці в бізнесі. У PawnShop представлено розгалужену систему звітності, яка враховує вимоги законодавства України, а також відповідає вимогам обліку ломбарду. Програма містить понад 20 різних видів звітів, а також має функцію вивантаження даних у 1С та інші бухгалтерські програми для об'єднання операційного та господарського обліку.

PawnShop формує:

Систему звітності можна поділити на декілька категорій:

1

управленческая отчетность:

2

отчетность по залоговому имуществу:

3

регламентированная и бухгалтерская отчетность:

4

отчетность по кассовой деятельности:

5

отчетность по финансовой деятельности:

6

отчетность для анализа и контроля работы персонала:

7

модуль статистики клиентов:

1

управлінська звітність:

4

звітність щодо касової діяльності:

2

звітність щодо заставного майна:

5

звітність щодо фінансової діяльності:

3

регламентована та бухгалтерська звітність:

6

звітність для аналізу та контролю роботи персоналу:

7

модуль статистики клієнтів:

ІНТЕГРАЦІЯ З 1С

PawnShop має модуль для імпорту даних у 1С. Вам достатньо сформувати дані у програмі та вивантажити їх для перенесення в 1С. Програмний код модуля імпорту в 1С повністю відкритий для Вас, що дозволяє самостійно вносити зміни відповідно до Ваших вимог.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку в ломбарді за допомогою програми PawnShop – запорука зручного та коректного ведення підприємницької діяльності, а також дотримання всіх норм та вимог законодавства

ГНУЧКІСТЬ

Гнучкість PawnShop характеризується такими можливостями програми:

Універсальні тарифні плани

У PawnShop реалізовано універсальний механізм автоматизації введення всіх параметрів договору – термін, процентна ставка, пеня тощо. Також передбачено можливість створення необхідної кількості тарифних планів з будь-яким числом вхідних параметрів. Вхідними параметрами можуть бути дані договору (термін, оцінка тощо), а також статистична інформація про клієнта (сума сплачених відсотків за всіма договорами, кількість відвідувань тощо). Реалізовано можливість експорту тарифних планів. Налаштувавши в одній філії, її можна використовувати у всіх філіях підприємства.

Механізми розрахунку нарахувань (динамічні нарахування)

PawnShop передбачено гнучке налаштування параметрів нарахувань. При цьому підприємством може використовуватися як звичайна схема розрахунку, так і враховує динаміку курсу долара. Цей функціонал забезпечує зберігання та облік додаткових послуг. Динамічні ставки нарахувань. Ця функція передбачає можливість зміни процентної ставки (зберігання, пеня) у період дії договору, причому ці зміни можуть бути диференційованими (наприклад, перші п'ять днів – 0.35%, наступні дні – 0.5%). Авансування процентів. Програмою передбачено оплату відсотків за договором відразу при його створенні.

Підключення фіскального реєстратора

PawnShop бесшовно інтегрований з фіскальними реєстраторами "Марія МТМ-304" та "Міні-ФП 54.01 та 82.01", а також з програмною касою "Checkbox". Програма працює як із підключеним фіскальним реєстратором, так і без нього.

Робота зі сканером штрих-кодів

Робота зі штрих-кодами збільшує швидкість обслуговування клієнтів, автоматизує процес інвентаризації, дозволяє впровадити дисконтні програми з видачею індивідуальної картки клієнту.

Перелічені функції забезпечують програмі для автоматизації ломбарду PawnShop ще одну конкурентну перевагу – гнучкість.

У практичному розумінні це означає, що програма повністю підпорядкована потребам Вашої виробничої діяльності, вільно адаптуючись до виконання стратегічних та оперативних завдань. PawnShop не змінює традицій та суті Вашої діяльності, програма лише оптимізує умови, в яких забезпечується досягнення бажаної ефективності.

РОБОТА З ФІЛІЯМИ

Програмою PawnShop передбачено уніфікацію діяльності мережевих ломбардів з оптимальним механізмом роботи з філіями. Це завдання вирішується за рахунок широких можливостей експорту/імпорту даних, який може використовуватися як у всіх напрямках роботи, так і в окремих процесах:

Для автоматизації роботи центрального офісу ломбарду програмою передбачено можливість в одній базі даних вести облік та реєстрацію діяльності кількох філій.

Описані вище алгоритми дозволять Вам зробити роботу у філіях оптимальною для співробітників, ефективною для клієнтів та прозорою для керівництва.

ЗАКОНОДАВСТВО

PawnShop використовується на всій території України. Програма забезпечує облік та управління операційною діяльністю ломбардів.

Програма відповідає вимогам Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами до обліково-реєструючої системи ломбарду, затвердженого розпорядженням Національного Банку України та формує звіти відповідно до вимог.